Vertaalde gedichten

20-01-2016

 

IZZA PRETTY

 

IZZE MOOI

  
and I live in a body with two humpsen ik woon in een lichaam met twee bulten
look out look outkijk uit kijk uit
  
another person came with a suitcase
​the ticket collector the engine driver
een ander had een koffer bij zich
​de conducteur de machinist
  
is always afraid that
​dreams me
is altijd bang dat
​droomt mij
  
I am thereik ben er
  
already​al
  
I am thereik ben er
  
me dreams
​that always is afraid
mij droomt
dat altijd bang is
  
the engine driver the ticket collector
​another suitcase with dreams came along.
de machinist de conducteur
​andere koffer met dromen daar is.
  
look out look out
​and you live in a body with three humps
kijk uit kijk uit
​en jij woont in een lichaam met drie bulten
  
  
Vertaling Willem Groenewegen