Een boek van wondere dingen

02-03-2018

 

'Een boek van wondere dingen; poëzie die inspireert, troost, ontroert’, een uitgave van Amnesty International in samenwerking met Uitgeverij De Geus. Samensteller Daan Bronkhorst koos voor deze bloemlezing het gedicht 'Mensen zeggen' uit Ilse's meest recente dichtbundel 'De boom valt op mij'.

 

Naast de vele acties die Amnesty International Nederland de voorbije vijftig jaar ondernam, ontsloot zij ook de culturele rijkdom door dichters van over de wereld - vaak voor het eerst in Nederlandse vertaling - in bloemlezingen op te nemen.