Nieuwe gedichten in Ballustrada

14-12-2018

Ballustrada (Literair Periodiek) publiceerde 2 nieuwe gedichten van Ilse (Jaargang 32 nr. 3/4, 2018).