Publicaties

 

Eigen werk
Klik op de afbeelding om gedichten te lezen

 

 

De boom valt op mij (2017)
Gedichten
Omslagontwerp, sculptuur en foto: Iris Le Rütte


Vanaf haar debuut Verdwaald ontwaken werkt Ilse aan een dichterlijk oeuvre waarin verlangen naar aanwezigheid en contact met de ander constanten zijn. Haar gedichten zijn evenzovele pogingen om een voortdurend sluimerend dan wel concreet isolement te doorbreken. 

 

 

 

 

 Gekraakt klooster (2007)
Gedichten
 

In Gekraakt klooster spreekt een stem, in wisselende stemmingen. Soms is het de stem van een vrolijke deelnemer, vaker die van een verlegen toeschouwer. Even is er kalmte en vastberadenheid, dan weer vervreemding en een gevoel van angst. En voortdurend is er een verlangen naar werkelijkheid en naar contact met de ander.

  

 

 

 

in plaats van alleen (2003)
Gedichten met enkele tekeningen van Timon Hagen
Tekening omslag: Timon Hagen

In deze dichtbundel is een verlangen naar werkelijkheid, naar  contact met de dingen, een van de terugkerende motieven. De poëzie, bedrieglijk eenvoudig in haar directheid, is in diepste wezen anti-hermetisch. Het oogmerk is niet tot een gedicht te komen dat de werkelijkheid vervangt, maar juist tot een gedicht dat die werkelijkheid ontsluit.

 

 

 

 

 


 

De blinde vlek op de kaart (1998)
Verhalen
Foto omslag: Rineke Dijkstra


In dit prozadebuut trekt Ilse de lijnen door die zij in haar twee eerder verschenen dichtbundels heeft uitgezet. Poëziecriticus T. van Deel merkte op dat veel van de gedichten hem aan droomsituaties doen denken. Dit is een verhalenbundel vol verrassende en vervreemdende, zich haast wrokkig prijsgevende verhalen.

  

 

 

 

Thuisreis (1996)
Gedichten met tekeningen van Kim Jonker,  Uitgeverij Philip Elchers

Verscheen in een eenmalige oplage van 450 exemplaren,waarvan er 75 werden gesigneerd en genummerd door
Ilse Starkenburg en Kim Jonker.


 

 

 

Afspraak met een eiland (1995)
Gedichten
Foto omslag: Kim Jonker

 

De gedichten van Starkenburg zijn steeds hernieuwde afspraken met het vanzelfsprekende dat niet vanzelf spreekt, maar telkens weer veroverd moet worden op de chaotische, vijandige buitenwereld.


 

  

 

 

 

 

Verdwaald ontwaken (1990)
Gedichten


Ilse's gedichten vallen op door hun ongewoon intieme sfeer en een sober taalgebruik, wars van iedere vorm van welsprekendheid. (...) De dichteres probeert met het natuurlijkste middel, haar eigen alledaagse spreektaal, in de vervreemdende gevangenis van het 'ik' door te dringen: 'dat is de ruimte die ik heb / en ik probeer te lopen.' 

 

Bloemlezingen

Gedichten van Ilse werden opgenomen in talrijke bloemlezingen, waaronder Gerrit Komrij’s beroemde Duizend en enige gedichten. Publicaties verschenen in tijdschriften als Maatstaf, Tirade, De Gids, Hollands Maandblad, Krakatau, Ballustrada, Bunker Hill, Signum Blätter für Literatur und Kritik, Bøygen (Noors literair tijdschrift), de Poëziekrant en Revolver.


Een selectie

 

 

De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten (2016)
Samenstelling: Ilja Leonard Pfeijffer
 

Ilse is in het boek vertegenwoordigd met twee gedichten, namelijk 'Krakend pand' uit Afspraak met een eiland en 'Misstap' uit Gekraakt klooster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoop, gedichten over grenzen (2016)

Amnesty International
Samenstelling: Daan Bronkhorst en Niek Verouden 

 

De dichtbundel Hoop telt 125 gedichten van dichters uit meer dan veertig landen, onder wie Harold Pinter, Pablo Neruda en Jan Campert. De meeste gedichten verschijnen hier voor het eerst in Nederlandse vertaling.

 

 

 

 

 

 Van Hugo Claus tot Ramsey Nasr. 265 klassiekers uit de poëzie van 1944 tot bijna vandaag (2013)
Samenstelling: Koen Stassijn

Een selectie van de beste hedendaagse Nederlandstalige poëzie, met namen als Hugo Claus, Jotie T'Hooft, Leonard Nolens en Toon Tellegen.

 

 

 

 

 

Blauw Goud. De Amsterdamse grachten in gedichten (2013)

Samenstelling: Patrick Roubroeks en Thomas Möhlmann

Vierhonderd jaar geleden werden de Amsterdamse grachten gegraven. Bijna honderd dichters en Amsterdammers lieten zich bij deze gelegenheid door het blauwe goud van Amsterdam inspireren. Hun in deze bundel bijeengebrachte gedichten laten zich als een wandeling lezen, door de lagen van de tijd, langs de hoogte- en dieptepunten van mensenlevens, langs het water van de stad.

 

 

 

 

 

 

Tussen hemel en aarde. Vignetten, voetnoten en verzuchtingen over poëzie (2013)
Samenstelling: Gerrit Komrij
 

Notities over Nederlandstalige poëzie.

 

 

 

 
 

 

want ik kom er zo graag. Bergen, een dorp in twintig gedichten (2012)

Kunstenaarsdorp Bergen is niet alleen bekend om de beeldende kunst maar ook om haar poëzie. Ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum heeft de Kunst10daagse de bijzondere bundel ...want ik kom er zo graag laten samenstellen.

 

 

 

 

 

 

 

Een steek diep; schetsen van verloren levens (2011)
Samenstelling: F. Starik

Verhalen over eenzaam gestorven mensen, waarbij een dichter wordt aangezocht om een gedicht voor te dragen op de begrafenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Waves and Flames, Dutch Poems and Sculptures in Amsterdam (2009)

 

Verscheen bij de uitreiking van de zesde Wilhelmina-ring, de landelijke oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst op 31 augustus 2009 op Paleis Het Loo.

 

Ilse schreef het gedicht Izze mooi bij het beeld Fata morgana van Iris Le Rütte. Het gedicht werd vertaald door Willem Groenewegen, lees hier

 

 

 


 

 

 

Louis Lehmann als homo universalis (2007)
Samenstelling: Ilse Starkenburg
Verschenen in de Zeeuwse Slibreeks

Ilse Starkenburg stelde met de 86-jarige homo universalis een bundel samen waarin de veelzijdigheid van Lehmann wordt getoond.

 

 

 

 

 

 

Woord-bijt-beeld (2006)
Samenstelling: Pieter Desmet en Jeroen Nauta (Technische Universiteit Delft)

 

Twee ontwerpers maakten kunstwerken n.a.v. het gedicht 'Het lot van de eenhoorn' van J.A. Deelder. Twee dichters 'reageerden' weer met een gedicht op die kunstwerken. Op die twee nieuwe gedichten maakten twee verschillende ontwerpers weer twee werken, enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaakgedichten / Chess Poetry (2006)
Redacteur / editor: Ton Peters

 

Schaken en poëzie. Verstand en gevoel. Ogenschijnlijk hebben die twee niets met elkaar te maken. Maar wat gebeurt er als je dichters de opdracht geeft om een schaakgedicht te maken?

Klik op de afbeelding voor het gedicht van Ilse en de Engelse vertaling.

 

 

 

  

 

 

Nederlandse poëzie van de 19e t/m de 21e eeuw in 2000 en enige gedichten (2004)
Samenstelling: Gerrit Komrij

Komrijs standaardwerk, misschien wel de compleetste en verrassendste poëziebloemlezing van ons taalgebied. De bloemlezing is een monument in onze literatuur en een sprankelend eerbetoon aan tweehonderd jaar Nederlandse dichtkunst.

 

 

 


  

Water en Vuur III; beelden en gedichten (2002)
Samenstelling: Karla de Boer-Gilberg

Gedichten bij kunstwerken in de openbare ruimte. Ilse schreef het gedicht rondom bij het werk Het zwarte paard van Iris Le Rütte in Ommen.

 

 

 

 

 

  

Sprong naar de sterren; de laatste generatie dichters van de twintigste eeuw (1999)
Samenstelling: Ruben van Gogh

Bloemlezing uit het werk van na 1960 geboren Nederlandstalige dichters.

 

 

 

 

 

 

 

 

De 100 beste gedichten van deze eeuw (1994)
Samenstelling: Rob Schouten en Rogi Wieg


Een soevereine bloemlezing.

 

 

 

 

 

 

 

Alle Poëten; 33 gedichten uit het poëziefonds van De Arbeiderspers (1994)
Samenstelling: Peter de Boer en Ed Leeflang