Roland Holst

 

 

Vertaling door Willem Groenewegen

 

IZZA PRETTYIZZE MOOI
  
and I live in a body with two humps
look out look out
en ik woon in een lichaam met twee bulten
kijk uit kijk uit
  

another person came with a suitcase
the ticket collector the engine driver

een ander had een koffer bij zich
​de conducteur de machinist
  
is always afraid that
​dreams me
is altijd bang dat
​droomt mij
  
I am thereik ben er
  
alreadyal
  
I am thereik ben er
  
me dreams
​that always is afraid
mij droomt
dat altijd bang is
  

the engine driver the ticket collector
​another suitcase with dreams came along.

de machinist de conducteur
​andere koffer met dromen daar is.
  
look out look out
​and you live in a body with three humps
kijk uit kijk uit
​en jij woont in een lichaam met drie bulten

 

 

Vertaling door Willem Groenewegen
 

THE HAIRDRESSER

DE KAPSTER

  
‘I’ll manage’
she says
'je haar wil wel'
​zegt ze
  
she cuts the hair in layers
curl, curl, auburn
goes nicely with  
your green-grey eyes
ze knipt het in lagen
​krul, krul, kastanje-
rood is mooi bij
​je groengrijze ogen
  
Am I her work of art
I can almost hear Brahms
as in the great dictator
with Chaplin as the hairdresser
ben ik haar kunstwerk
​ik hoor bijna Brahms
zoals in ​the great dictator
met Chaplin als kapper
  
with Chaplin as the dictator
all I look is old
compared to her
at the same time we
met Chaplin als dictator
ik zie er enkel oud uit
​in vergelijking met haar
​op het moment dat wij
  
are together in
the mirror. ‘I’ll manage’
she says ‘but will you’
samen in de spiegel
​zijn. 'je haar wil wel'
​zegt ze 'en nu jij nog'